In English

Measurements of internal temperature and thermal impedance of VCSELs

Åsa Althoff
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 3091

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek