In English

Towards Improvements in the Design Notice Process

Jens Carlsson ; John Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Design Notice ProcessPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2982

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek