In English

Värdering och jämförelse av kvalitetsfaktorer för lokal kollektivtrafik i Helsingfors och Göteborg

Mikael Fagerlund ; David Gullberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / GEO - Institutionen för geologi och geoteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg; 2004:19, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2886

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek