In English

Massundanträngning i samband med pålning i lera

Displacement due to pile driving in soft clay

Julia Jonsson ; Anna Kristiansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / GEO - Institutionen för geologi och geoteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg; 2004:18, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]