In English

Bestämning av jordmodul för kringfyllnadsmaterial runt rörbroar

Determination of soil modulus for backfill material around flexible large-span culverts

Pär-Anders Emanuelsson ; David Roland
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / GEO - Institutionen för geologi och geoteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg; 2004:16, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2882

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek