In English

Bestämning av jordmodul för kringfyllnadsmaterial runt rörbroar

Determination of soil modulus for backfill material around flexible large-span culverts

Pär-Anders Emanuelsson ; David Roland
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / GEO - Institutionen för geologi och geoteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg; 2004:16, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]