In English

Simulering av totalkinetiken för sodakok : en studie av transporter och reaktioner i en ideal flisbit av tall

Johannes Bogren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. 33 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-03-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 27081

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek