In English

Utveckling av kontanthanteringssystem för kollektiv- och taxitrafik

Development of a cash managing system and vending machine for public transportation and taxi traffic

Erik Larsson ; Johan Sundemo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-03-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 26575

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek