In English

Factory Design Process - En processbeskrivning av fabriksprojektering

Marcus Gustavsson ; Mattias Hvass
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-03-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 26566

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek