In English

Visualisering av produktionslayouter - Simulering av demonstratorer inom forskningsprojektet Factory-in-a-Box

Visualization of production layouts - Simulation of demonstrators of the research project Factory-in-a-Box

Staffan Anderberg ; Marcus Lindblom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-03-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 26564

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek