In English

Mathematical modeling of a Xenopus laevis oocyte expressing the NBC and MCT membrane transporters - towards a better understanding of the neuron-glial interplay

Nils Lämås
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX012/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-03-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 26514

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek