In English

Mäta, analysera och förbättra - En studie av robotiserad hantering vid automatiserad härdanläggning, SKF Sverige AB

Measure, Analyse and Improve - A study of robotic handling in an automatic heat treatment facility, SKF Sverige AB

Anders Andersson ; Linus Eliasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]