In English

Audio signal filtering for enhanced bone conducted sound quality

Karin Alwall ; Birgitta Håkansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX014/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-03-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 26507

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek