In English

Förstudie kring nytt monteringskoncept av SRB: Hur SKF kan vidareutveckla en prototypmaskin för montering och implementera den i produktionen

Henrik Pettersson ; Andreas Ulander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-02-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 26497

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek