In English

Flödessimulering av livsmedelsproduktion; Kiviks Musteri AB - En studie inom forskningsprojektet REELIV

Flow simulation of food industry production; Kiviks Musteri AB - A study within the research project REELIV

Daniel Persson ; Johan Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-02-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 26495

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek