In English

Introduction and guide to LCA data documentation using the CPM documentation criteria and the ISO/TS 14048 data documentation format

Karolina Flemström ; Ann-Christin Pålsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003. Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1403-2694; 2003:3, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-02-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 26455

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek