In English

A Usability study of Orwak balers. Methodology, analysis and design guidelines for the machines in the Orwak 3000-series

Ulrika Henriksson ; Gabriel Strängberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-02-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 26432

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek