In English

Flödessimulering av lina för montering av kontorsstolar - Framtagning av en simuleringsmodell för Kinnarps Production AB

Discrete Event Simulation of a line for Assembly of Office Chairs - Development of a simulation model at Kinnarps Production AB

Nils Bengtsson ; Eric Pallander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-02-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 26419

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek