In English

Yrkesarbetarnas utveckling och framtid. En studie om yrkesarbetarnas situation och förhållanden i byggbranschen

The skilled workers development and future –A study about the skilled workers situation and conditions in the building trade.

Mats Hermansson ; David Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:55, 2006.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-02-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 26414

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek