In English

The mobile network as a traffic information tool

Sofiane Chouayakh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX001/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-02-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 26399

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek