In English

Intelligent network services simulations within the GSM core network

Jacques Sylvain Lecointre
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX003/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-02-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 26398

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek