In English

Analys av nytt bjälklagselement i högpresterande betong

Analysis of a new High Performance Concrete Slab

Pär Rolén ; Fredrik Åkesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:110, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 26298

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek