In English

Smart connection development for industrial construction. Future requirements, challenges and solutions

Victor Lassl ; Patrik Löfgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:108, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-02-05. Den ändrades senast 2016-03-11

CPL ID: 26297

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek