In English

Fiberarmerade betongkonstruktioner – Analys av sprickavstånd och sprickbredd

Fiber-reinforced concrete structures – Analysis of crack spacing and crack widths

Martin Gustafsson ; Sanna Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:105, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-02-09. Den ändrades senast 2016-12-09

CPL ID: 26294

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek