In English

Bond of corroded reinforcement. Analytical description of the bond-slip response

Hendrik Schlune
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-02-05. Den ändrades senast 2017-05-18

CPL ID: 26293

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek