In English

Improved Design Method for Web Shear Tension Failure in Hollow Core Units

Kristian Edekling ; Lars Rettne
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:102, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 26292

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek