In English

Effektiva logistiklösningar för import av vägsalt – Fallet Peab Sverige AB

Efficient logistic solutions for import of de-icing salt: The case Peab Sverige AB.

Martin Carrick
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:95, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 26291

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek