In English

Att skapa lönsamhet i ombyggnadsprojekt: riskanalys, medverkan, organisering och målhantering

Creating profitability in building refurbishment: risk management, cooperation, organization and objective control

Andréas Melby ; Daniel Ohlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:94, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 26290

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek