In English

A cross-boarder acquisition.The importance of ‘soft keys’in a Post AcquisitionIntegration Process

Renée Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:88, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 26277

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek