In English

The Nature of Cultural Conflicts in European Project Teams: A Cultural Study

Mariros Hannon
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:84, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 26276

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek