In English

Load Effects on Permanent Diaphragm Walls. Interaction between soil and concrete structure

Anette Jansson ; Johanna Wikström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:22, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-02-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 26262

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek