In English

Buss eller spårvagn? Framtida kollektivtrafikförsörjning av området mellan Kungssten, Frölunda torg och Saltholmen i Göteborg

Bus or tram? Proposed solutions for the future design of public transport in the area between Kungssten, Frölunda torg and Saltholmen in Gothenburg.

Erik Frid
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:16, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-02-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 26261

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek