In English

Coarsening of gamma-prime precipitates during long time aging at high temperatures of Alloy 800 (Sanicro 31 HT)

Daniel Tobjörk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. 55 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: intermetallic particles, stainless steel, austenite, nucleation, growth, creep, precipitate size distributionPublikationen registrerades 2007-01-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 26138

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek