In English

A research of end users‘ requirement on the housing market

Dimple Patel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:82, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-01-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 25989

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek