In English

Development of functions and level in the organisation for a PMO. A case study of how the PMO at Caran, Gothenburg can be improved.

Maria Melkersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:87, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-01-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 25907

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek