In English

Work and the Volvo Way. An investigation of the psychosocial work environment

Johnny S. Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:86, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-01-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 25906

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek