In English

Development of a Model for Risk Assessment of Projects at SKF. A Benchmarking Study of Portfolio Management

Johan Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:85, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-01-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 25905

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek