In English

How Swedish SMEs perceive their Corporate Social Responsibility

Christoffer Claesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:81, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-01-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 25904

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek