In English

En utredning av möjligheter att automatisera en travers vid Volvo Cars Torslanda

A preliminary study investigating the possibiliteis to automate a traverse at Volvo Cars Torslanda

Martin Hjelm ; Erik Sundqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-01-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 25900

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek