In English

Verification of a high-resolution medical ultrasound scanner by means of thin silicone films

Nicklas Karlsson ; Martin Skoglund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX086/2006, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 25725

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek