In English

A self-balancing vehicle - design and control of a mechatronic system

Ett självbalanserande fordon - design och reglering av ett mekatroniskt system

Björn Norell ; Andreas Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX096/2006, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 25724

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek