In English

Development of a sound system for a vehicle simulator

Utveckling av ljud till fordonssimulator

Fredrik Bergqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX091/2006, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-01-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 25712

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek