In English

Cultural differences in international projects. A research study at Ericsson

Ayla Altinkaya
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:80, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-01-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 25690

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek