In English

Folksams trygghetsavtal och miljöpolicy. Utvärdering och Analys

Folksam´s safety inspection and environmental policy. Evaluation and Analysis

David Alm ; Borna Goharian
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:77, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]