In English

Samband mellan trafikolyckor och väggeometri. En analys av kopplade olycks- och vägdata för större vägar i Region Väst

Correlation between traffic accidents and road geometry. An analysis of connected accidents and road data for big roads in the Western region

Saad Jamil
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:76, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-01-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 25688

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek