In English

Alternativa energikällor för varmvattenproduktion i fastigheten Galjonen. Solvärme och kylmaskinsåtervinning

Alternative sources of energy for hot-water production in the building Galjonen. Solar heat vs repruduced heat from chiller

Per Knutsson ; Nils Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006-.62, 2006.
[Examensarbete på grundnivå]