In English

Alternativa energikällor för varmvattenproduktion i fastigheten Galjonen. Solvärme och kylmaskinsåtervinning

Alternative sources of energy for hot-water production in the building Galjonen. Solar heat vs repruduced heat from chiller

Per Knutsson ; Nils Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006-.62, 2006.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-01-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 25687

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek