In English

Jämförelse av livscykelkostnad för värmeproduktionssystem i flerbostadshusområde

Life Cycle Cost comparison of heat production systems in residential quarters

Johan Bergström ; Lars-Magnus Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:59, 2006.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-01-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 25685

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek