In English

Augmented reality for a sustainable mining industry

Oliver Friman ; Alexander Greer ; Niklas Gustafsson ; Jacob Hellke ; Oscar Wiss ; Daniel Sands
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2019-06-14.

CPL ID: 256843

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek