In English

Design of an energy efficient windshield defrosting system for electric transit buses

Erik Arvidsson ; William Blixt ; Edvin Johansson ; Anthony Nusca ; Lucas Jutvik ; Jonathan Petterson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2019-06-14. Den ändrades senast 2019-06-14

CPL ID: 256841

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek