In English

Trend spotting of needs within B2C & B2B goods deliveries in Sweden

Jenny Tönder Pettersen ; Fredrik Dahlstedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2019:047, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-06-14. Den ändrades senast 2019-06-14

CPL ID: 256836

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek