In English

Active noise control of an induction furnace

Karl Tillberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:41, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 25683

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek